Odvikavanje od pelena

0
6499

Djecu ne treba nagovarati, podmićivati ili poticati na odvikavanje od pelena, jer u nekim slučajevima to može rezultirati određenim problemima poput zadržavanja stolice.

Idealno vrijeme za obavljanje nužde u toaletu ili na kahlici je onda kada je dijete biološki sazrelo. Biološka zrelost uglavnom se javlja između navršene druge i treće godine života, a odnosi se na fizičku, kognitivnu i emocionalnu zrelost. Fizička zrelost podrazumijeva kapacitet mjehura i crijeva te mišićnu kontrolu. Kognitivna zrelost omogućuje djetetu da bude svjesno što treba učiniti u ovakvim situacijama, dok se emocionalna zrelost odnosi na napuštanje dosad uvriježene i nadasve ugodne metode obavljanja nužde. Ne može se utjecati na biološku zrelost djeteta niti je na bilo koji način požuriti.

Neke se stvari razvijaju prije, a neke kasnije. Neka djeca su samostalnija, neka su manje samostalna. Kada dođe pravo vrijeme, dijete će samoinicijativno ukazati na neke stvari poput mokrih pelena. U određenim situacijama djeca će to signalizirati i prije nego obave nuždu. Ovakvo ponašanje nije potrebno nagrađivati ili čak poticati, jer može izazvati probleme.

Jedan od problema zasigurno je zadržavanje stolice. Javlja se u slučaju kada je neko dijete toliko osjetljivo da na ovakav vanjski podražaj reagira zadržavanjem stolice ili stvaranjem posebnih rituala da će i nakon nekoliko mjeseci ili godina nakon početka odvikavanja nuždu obavljati u pelene. Ovo je bolno i više stresno za djecu, nego za roditelje jer je u takvim trenutcima potrebno nagovarati dijete na vršenje nužde. Problem se može riješiti tako da se odgovornost za vršenje nužde vrati djetetu. Iako proces odvikavanja od pelena može trajati mjesecima, moramo dopustiti djetetu da samo kaže kada mora na wc. Potrebno je strpljenje roditelja i povjerenje u djetetove sposobnosti za samostalno obavljanje nužde.

Nikako ne požurujte dijete na odvikavanje od pelena ako primjećujete da ono nakon obavljene nužde u pelenu ne vidi da je mokro i ne traži da ga presvučete. Onda još zasigurno nije spremno na ovaj korak. Ako dijete mora na wc te samo krene skidati gaćice, skinite mu pelenu i malo po malo ga učite. S obzirom na to da ovo ne mora značiti da će dijete od sad pa nadalje uvijek tražiti kahlicu, naoružajte se strpljenjem. Ispravite dijete ako obavi nuždu na drugom mjestu; ukažite mu na pogrešku, no nikako ne kažnjavajte dijete!

Kada djetetu jednom skinite pelene, s vremena na vrijeme pitajte ga mora li na kahlicu. Važno je napomenuti da ne tjerate dijete na sjedenje na tuti, ako ono misli da nema potrebe za tim. Nemojte mu dati do znanja kako je to nešto loše što je sjedio na tuti, a da ništa pritom nije obavio. Dijete ne smije imati straha od kahlice, već ju mora zavoljeti.  Tijekom postupnog odvikavanja djeteta od pelena i odlaska na kahlicu ili u wc polako mu ukazujte i na održavanje higijene odnosno na obavezno pranje ruku. Neka ono postane rutina.

Kako bi dijete prihvatilo novost objeručke, nabavite šareni dječji sapun samo za njega te posebnu dječju stubu koja će mu olakšati korištenje umivaonika i dosadnu rutinu pranja ruku učiniti zanimljivijom.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.